Team Wonen en zorg in balans


Michel Brauns en Frank van Hoorn ontwikkelden samen een methodiek om als woningcorporatie te kunnen blijven voorzien in de door vergrijzing veranderende woningbehoefte. Vanuit hun volkshuisvestelijke motivatie willen zij bijdragen aan een goed afgestemde woningvoorraad.

Michel Brauns heeft ruim 25 jaar ervaring in de volkshuisvesting. Eerst 5 jaar als adviseur bij Linos (later Atrivé), een adviesbureau voor woningcorporaties. En nu al meer dan 20 jaar als senior beleidsmedewerker bij een middelgrote corporatie.

Michel over het product ‘Wonen en zorg in balans’: ”In mijn functie bij de corporatie heb ik meegewerkt aan een probleemanalyse en visie op wonen en zorg. In de prestatieafspraken is de opgave die op ons afkomt door vergrijzing en extramuralisering al jaren een thema waar niemand nog een antwoord op heeft. En van mijn front-office collega’s hoor ik steeds vaker over de schrijnende situaties van minder mobiele ouderen in ongeschikte woningen. 

Tijd voor actie dus, want wij willen als corporatie inspelen op de veranderende vraag vanuit de markt en onze wijken en  buurten toekomstbestendig houden voor een breed palet aan klanten. 

Via de site Gersocoop ben ik bij Questan van Frank uitgekomen. En samen hebben we een methodiek ontwikkeld waarvan wij denken dat deze alle lokale partijen helpt in een van de belangrijkste vraagstukken waarmee wij nu en in de nabije toekomst mee te maken hebben en krijgen; hoe zorgen wij dat ouderen met een mobiliteitsbeperking prettig kunnen blijven wonen in hun eigen wijk en buurt en volwaardig kunnen blijven participeren in de maatschappij.” 

Frank van Hoorn heeft ruim 25 jaar ervaring in de volkshuisvesting. Na zijn wetenschappelijk onderzoek aan het Geografisch Instituut Utrecht werkte hij 25 jaar als beleidsonderzoeker en adviseur bij achtereenvolgens de Nationale Woningraad en Quintis. De laatste 7 jaar werkt hij als zelfstandig adviseur, vooral voor woningcorporaties en gemeenten.

Hij vult Michel aan: “Wij denken niet alleen dat onze methodiek helpt in het genoemde vraagstuk, wij weten dat ook uit ervaring. We hebben inmiddels een pilot in een wijk en haar buurten afgerond. Binnenkort doen we dat voor een achttal gemeenten ook nog. Daarnaast is het toepassen van de methodiek ook op de agenda gezet in regionale overleggen van corporaties in drie van de vijf Limburgse regio’s. En overal waar we de methodiek toelichten is men enthousiast over de resultaten die dit oplevert.”

 
Publicaties

Naar een toekomstbestendige woningvoorraad
Inleiding Huurdersfestival Woonbond  te Amersfoort  op 2 november 2019

Wonen en zorg in balans in de praktijk - Workshop Langer thuis
Inleiding Platform 31 te Utrecht op 21 januari 2020

Tool brengt woon-zorgopgave in beeld.  Interview met Michel Brauns, Wonen Zuid. Platform 31 Nieuws, 9 juli 2020.

Publicaties Wonen en zorg in balans:
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Kerkrade
Wijk Donderberg in Roermond
Gemeente Valkenburg
Gemeente Heerlen
Gemeente  Landgraaf
Gemeente Beekdaelen
Gemeente Brunssum
Gemeente Roermond
Gemeente Stein
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Beek
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Beesel
Gemeente Vaals
Gemeente Simpelveld
Gemeente Gulpen-WittemAnderen over Wonen en zorg in balans
:

'Goed om zicht op de combinatie van wonen met zorg in de verwachte toekomst te hebben. Onze regio vergrijst sterk en een goed onderbouwd overzicht van tekorten en overschotten tot op buurtniveau zegt dan meer dan heel veel woorden.

Nu is het vooral zaak om de cijfers op hun waarde te schatten, afspraken te maken met gemeenten en zorgpartijen en daarnaar te werken. Wonen en zorg in balans geeft ons een houvast voor het samen met andere lokale partijen oppakken van de opgave voor toekomstbestendige wijken en buurten.'

Jos Herpers,
Beleidsadviseur Heemwonen te Kerkrade


Enkele huurders van Heemwonen

'Wonen en zorg neemt een steeds belangrijkere plek in onze samenleving in. Inzicht in vraag en aanbod op gebied van zorggeschikt vastgoed én de toekomstige vraag is daarmee dus ook erg belangrijk. Het onderzoek “Wonen en Zorg in Balans” is voor ons en onze partners een mooi instrument geweest om deze inzichten te verkrijgen.'

Kiri Schreurs
beleidsadviseur bij Nester (Echt-Susteren,
Beesel, Roermond, Roerdalen, Leudal)


Kiri Schreurs