Wat wij bieden

Het product dat geleverd wordt is uiteraard afhankelijk van uw wensen. De mogelijkheden zijn:
  • Het basisproduct: een rapport met leeswijzer, inleiding, toelichting op en interpretatie van gegevens,  gegevensbladen per gemeente, wijk en buurt en infographics per gemeente en wijk.
  • Conclusies en advies op maat per gemeente en wijk. Indien gewenst ook per buurt. Vanwege buurtgebondenheid van veel bewoners, veelal aanzienlijke verschillen per buurt in vraag naar en aanbod van geschikte woningen én in afstanden tot relevante voorzieningen is het aan te bevelen te kiezen voor het buurtniveau als laagste niveau.
  • Hulp bij de inventarisatie bij de geschiktheid van bezit.
De kosten zijn afhankelijk van enerzijds het geleverde product en anderzijds het al dan niet reeds beschikbaar zijn van huishoudensprognoses naar leeftijd en de gewenste begeleiding bij de inventarisatie. 

Wat wij vragen
 

Wij vragen een vergoeding voor het aantal gewerkte uren. Doordat de aanpak voor een deel is gestandaardiseerd, is de omvang hiervan beperkt. In de meest eenvoudige vorm zijn wij in 12 uur klaar voor een rapportage over een gemeente.
Om de ontwikkeling van de zorgvraag te kunnen bepalen, vragen wij ook een bevolkings- of huishoudensprognose met daarin onderscheiden leeftijdsgroepen, bij voorkeur per buurt.
Verder vragen wij gegevens op over de leeftijdsopbouw van huurders per buurt en over de mate van geschiktheid van de woningen. Deze gegevens worden uiteraard conform de geldende privacywetgeving (AVG) verwerkt en geanonimiseerd.

Meer informatie?

Wilt u een persoonlijk gesprek, een presentatie van de mogelijkheden of al een offerte? Neem dan contact op met het team ‘Wonen en zorg in balans’.  Dat kan via info@wonenenzorginbalans.nl of telefoonnummer 06 39791306 (Michel) of 06 13461514 (Frank).

      Download het voorbeeldrapport