Een hulpmiddel voor corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en zorgleveranciers om opgaven aan geschikte huurwoningen door vergrijzing en extramuralisering inzichtelijk te maken.

Wenst u inzicht in de opgaven aan geschikte woningen die op u afkomen als gevolg van (dubbele) vergrijzing en extramuralisering?

Wilt u komen tot een gemeenschappelijke basis voor discussie met en SMART gemaakte prestatieafspraken tussen lokale partners over de invulling van die opgave in de sociale huursector?

En wilt u weten welke maatregelen het meest effectief zijn om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, zodat elkaars (beperkte) middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet?

Lees dan eens verder op deze site of neem contact op met ons.